Thorbjörn (Tobbe) Hedström

Leg. Sjuksköterska som är medlem i Svenska Estetikers Yrkesförbund