Akupunktur

Akupunktur är en tvåtusenårig behandlingsform med ursprung i Kina och en av de äldsta och vanligast använda läkningsmetoderna i världen. De senaste åren har denna urgamla teknik blivit allt vanligare bland också västerländska läkeutövare. Den västerländska medicinens brister i att förstå och bota många av våra vanligaste krämpor har ökat intresset för den österländska läkekonsten också här.

Kinesisk akupunktur baseras på grundförutsättningen att kroppen består av den känsliga balansen mellan två motsatta och oskiljaktiga krafter, yin och yang. Dessa krafter strävar efter att befinna sig i ett balanserat tillstånd sinsemellan men ibland hamnar de i obalans.

Ohälsa anses bero på en sådan obalans. Vad kinesiska fysiologer upptäckt är att man genom att placera tunna nålar på specifika områden i kroppen, så kallade meridianer, återställer balansen och därmed en god hälsa.

Trots att forskning har dokumenterat de läkande effekterna av akupunktur så kan inte de västerländska vetenskapliga paradigmen fullt ut förklara vad det är som gör att metoden fungerar. En teori enligt vårt synsätt är att effekten av akupunktur uppkommer genom reglering av det centrala nervsystemet.

Kan akupunktur vara effektiv även när annan behandling har misslyckats/ej gett reultat?

Givetvis! Varje medicinskt system har områden inom vilka det fungerar bäst. Akupunktur har visat sig ha mycket god effekt inom de områden där den allopatiska medicinen (skolmedicinen)inte räcker till. Kroniska smärtor, smärtkontroll, och stressrelaterade sjukdomar är tre exempel på områden där akupunktur har visat sig ha en mycket god effekt.

Förberedelse

Innan behandlingen påbörjas ska smärtan eller orsaken till sjukdomen vara utredd. Nålarna är steriliserade. För övrigt behövs inga särskilda förberedelser.

Så går det till

Ett antal fina nålar sticks med en vridande rörelse in i akupunkturpunkter som kan finnas i muskler, senor eller bindväv. När behandlaren vrider på nålarna stimuleras vävnaden och närliggande nerver. Det uppstår en känsla som kan beskrivas som pirrande, avdomnad eller tryckande.

Nålarna placeras dels i smärtområdet, dels långt ifrån; i huvud, underarmar/hand eller underben/fot. Vanligen används fem till tolv nålar per behandling. Nålarna får sitta på plats i 20 till 30 minuter och behandlingen upprepas två till tre gånger per vecka. Resultat ses efter upprepade behandlingar. Effekten kan bedömas tidigast efter cirka fem behandlingar. Akupunktur används ofta i kombination med annan behandling, till exempel sjukgymnastik eller läkemedel.

Eftervård

Du kan känna dig törstig och bli lite trött eller upprymd efter behandlingen. Det är bra om du dricker vatten och vilar efteråt.

Hur fungerar en behandling med TCM-akupunktur?

Efter behandling med akupunktur känner patienten sig ofta lugn och avslappnad. Vid ett enkelt akut problem, t ex stel nacke, kan det räcka med en behandling. De flesta problem kräver dock en serie på cirka tio behandlingar, en till två gånger i veckan. Ju längre tid man haft sjukdomen desto fler behandlingar kan krävas. Förändringar kan uppträda redan efter en behandling, men i regel krävs fyra till fem behandlingar innan effekt noteras. I de flesta fall är resultatet av behandlingen bestående. I vissa fall kan patienten hållas smärtfri eller problemfri genom underhållande behandling, t ex en gång per månad.

Nålrädd?

Om du tycker det låter obehagligt med nålar och inte kan tänka dig att ta emot en nålbehandling på kroppen, så finns det ett fullgott alternativ.I örat finns referenspunkter från hela kroppen och de inre organen.Då behandlar jag dig genom att sätta små nålar eller frön i örat samt eventuellt med koppning, moxa och örtmedicin som ju är helt smärtfritt och som annan akupunktur utan biverkningar!